Hodnocení ročníků | O Itálii

Ročník 2015

Toskánsko  ***** (5*)

Již dlouho vinaři čekali na ročník takto mimořádné kvality, který je označován jako excelentní. Klima bylo mírné, s velmi horkým létem, ale množstvím srážek, které pomohly hroznům dosáhnout ideálního stupně zralosti. Období sklizně bylo chladnější a bez srážkové. 2015 bude rokem, který si budeme pamatovat nejen kvůli jeho vyjímečné kvalitě, ale i z obchodní stránky, kdy prodeje přesáhly veškerá dosavadní očekávání. Vína tohoto ročníku jsou charakteristická intenzivní barvou, mají neobyčejně vyvážené aroma i chuť a jsou naprosto ideální pro dlouhodobou archivaci.

Piemonte ***** (5*)

Ročník 2014

Piemonte *** (3*)

Navzdory tomu, že se jednalo o nejsložitější ročník posledních let, díky příznivému konci sezony, jsou výsledná vína příjemným překvapením.

Zima mírná, jaro s pozvolným, lehce opožděným nástupem. Již od počátku sezony byly pozorovatelné velké rozdíly ve vývoji révy vzhledem k velkým mikroklimatickým rozdílům způsobeným rozmanitostí terénu. Začátek léta byl teplotně průměrný, avšak množství srážek bylo více než nadprůměrné. Zvláště 23 a 29 července, kdy v některých oblastech bylo zaznamenáno až 63 mm srážek za jediný den. Srážky společně s průměrnými letními teplotami vytvořily ideální podmínky plísním. Zde nastal klíčový bod pro vinaře, aby dosáhly dozrávání zralých hroznů, byl nutný pečlivý výběr intervenčního období nezbytného k předejití možného rizika hniloby v zárodku. Následkem byl markantní pokles produkce. Září i říjen byly z klimatického hlediska stabilní, což přispělo k dobrému vyzrání révy. Bílá vína mají pikantní kyselinu a svěží chuť i aroma. Dolcetto je vyvážené, méně strukturované s nižším alkoholem. Barberu je obtížné specifikovat, protože oblast pěstování je rozsáhlá, lze však říci, že společným jmenovatelem jsou vyšší kyseliny. Nebbiolo opět ukázalo, jak dobře se umí přizpůsobit podhorskému klimatu. V Barolu byly privilegované vinice se slunnými pozicemi a dobrým drenážním podložím. Barbaresco zaslouží samostatné hodnocení, neboť zde bylo 3x méně srážek než v okolních oblastech a na rozdíl od Barola se mu vyhnulo i krupobití. Nebbiola tohoto ročníku budou elegantní, vyvážená s příjemnou kyselinkou a výraznější minerální stopou.

Toskánsko  *** (3*)

Ročník, který nás vrací o 30 let zpět, kdy na konci 70.let a počátkem let 80. se hrozny sbíraly postupně od konce září do poslední říjnové dekády. Zima průměrná, jaro i léto s častými dešťovými srážkami a chladným počasím. Srpen slunečný a v září pouze jedna významná dešťová srážka. Od 11 září opět slunečné dny až do konce října.

Vína jsou charakteristická vyšší kyselinou a vyváženou zralostí. Většina vinařů zareagovala s profesionální připraveností a výsledky jsou povzbudivé. Vinifikace hroznů v tomto ročníku hrála velkou roli s důrazem na jemné lisování. Vína tohoto ročníku jsou elegantní, rozhodně se nedá mluvit o síle a mohutnosti těla, ale harmonie a vyváženost je uspokojivá. Nejedná se o dlouholetý ročník, ale potěšení s opojného moku rozhodně bude příjemné..

Ročník 2013

Piemonte **** (4*)

Náročný ročník, ale výsledkem jsou skvělá vína.

Především začátek vegetačního období byl velmi nepříznivý, březen i duben byly velmi chladné. Duben a květen se vyznačovaly intenzivními dešťovými srážkami, což způsobilo mnoha vinařům rozsáhlé problémy s plísněmi. V červnu se atmosférické výkyvy uklidnily a nastal pozitivní vývoj, který se dále ubíral k lepšímu v průběhu července a srpna. Hrozny byly větší, těžší a kompaktnější než v předchozích letech. Bílá vína mají bohatou aromatickou chuť s ideální kyselinou a velmi příjemný buket. Pro Dolcetto byl tento ročník pozitivní a dal vyniknout svěžímu a aromatickému charakteru odrůdy. Barbera, především v oblasti Langhe a Roero, je odrůdou, která v tomto ročníku strádala nejvíce. Cukry byly vyvážené, ale kyselina příliš vysoká.Nebbiolo, jako pozdní odrůda nejvíce využilo závěrečné části sezony, kdy září a říjen byly příjemně teplé a slunné. Vína dozrála do optimální fenolické zralosti a jsou vhodná k delší archivaci.Celkově se dá tento ročník charakterizovat dvojitou tendencí: po velmi obtížném jaru nastalo pozitivní léto s ideálním září a říjnem, díky nimž sklizeň dosáhla uspokojivých výsledků. Závěrem lze říci, že se jednalo o obtížný ročník, ve kterém se projevil cit vinařů zvolit ideální čas pro jednotlivé práce, jako je redukce hroznů či odlistění. Ti, kterým se to podařilo, jsou odměněni vynikajícími víny. 

Toskánsko  **** (4*)

Skvělý ročník starého stylu z počátku 19.st. Rozhodně se o ročníku 2013 nedá hovořit jako o jednoduchém. Začátek jara byl poměrně deštivý. Září a říjen byli velmi příznivé z meteorologického hlediska, bylo dostatek slunných dnů se svěžím vánkem, který tak umožnil správné vyzrání hroznů privilegující aroma, eleganci taninů a kyselinu typickou pro osmdesátá léta. Produkce tohoto ročníku vzrostla o 10% oproti 2012.

Ročník 2012

Piemonte ***** (5*)

Tento ročník začal velmi specifickým průběhem zimy, kdy v prosinci teploty okolo 15 °C nebyly výjimkou. Leden a únor byly naopak extrémně chladné (nejchladnější za posledních 10 let) s teplotami až -15 °C. Vydatné sněhové srážky v průběhu celé zimy zajistily dostatečnou zásobu vody nezbytnou pro ideální růst révy. Vegetační nástup byl opožděný, jaro chladnější a deštivé, květen teplý (teploty 15-17°C) a suchý, což mělo pozitivní vliv na zrychlení dosavadního vegetačního průběhu. Deštivý červen zapříčinil menší květnatost, jejímž důsledkem byl menší počet hroznů na keři. Od konce června nastalo suché a teplé počasí, které v srpnu dosáhlo i 38°C.  Vinobraní započalo první týden v září s odrůdami Chardonnay a Arneis. Dolcetto byla první modrá odrůda  a s jejím sběrem se započalo v polovině září, následovala Barbera a začátkem října Nebbiolo. Skvělé klimatické podmínky v září a říjnu umožnili ideální fenolické vyzrálosti révy. Vína mají výborné organoleptické vlastnosti, díky nimž jsou mimořádně vyrovnaná, se strukturovaným tělem, vyváženým alkoholem a velkým potenciálem zrání.

Toskánsko  ***** (5*)

Bez ohledu na klima se dá charakterizovat tento ročník jako velmi nestabilní. Suchá zima, enormní sněžení, které však nestačilo, aby zajistilo dostatečnou závlahu půdy. Léto velmi teplé a suché. Vegetační období opožděné z důvodu chladné zimy. Na počátku září dešťové srážky, které vystřídalo opět slunné a teplé počasí. Vinobraní započalo 17. září a skončilo v první říjnové dekádě za ideálních klimatických podmínek, které umožnily perfektní vyzrání révy. Kyseliny jsou vyvážené, vysoký cukernatý extrakt hroznů předurčují tento ročník k dlouholeté archivaci. Excelentní ročník co se kvality týče, s produkcí nižší o 14% oproti předchozímu ročníku.

Ročník 2011

Piemonte **** (4*)

2011 již navždy zůstane v paměti jako ročník vymykající se veškerým osnovám a předpokladům. Ročník extremně předčasný, s nižší výtěžností. Zima průměrná, se srážkami především na přelomu jara. Od dubna již teploty nadprůměrné. Červen a červenec teplotně průměrný, v srpnu opět návrat extremních teplot. Sběry bílých odrůd začaly již začátkem srpna. Červené odrůdy, díky zářijovým dešťům a ochlazení měly dostatek času vyzrát, vinobraní začalo počátkem října v teplém a suchém podzimním počasí. Tento rok byl jednoznačně příznivý pro odrůdu Nebbiolo, která díky svému dlouhému vegetativnímu období dosáhla perfektní zralosti. Vína Barolo a Barbera z toho ročníku jsou excelentní, vyvážená s typickou kyselinkou a cukernatostí, která dává optimální strukturu a harmonii a umožní jim dlouhou archivaci.  U bílých vín bylo obtížné dosáhnout vyváženosti mezi cukry, kyselinou a technologickou zralostí.

Toskánsko  **** (4*)

Zima deštivá, chladné jaro poškodilo květenství hroznů. Vysoká vlhkost negativně ovlivnila opýlení a tím i množství hroznů. Červenec a srpen s vysokými teplotami i v noci. Září bylo nejteplejší za posledních 150 let. Vinobraní o 15 dnů dříve, než je obvyklé. Hroznů bylo málo a velikostně výrazně menší. V mnoha případech lze hovořit o sběru již částečně sušených hroznů. Vína mají střední kyselinu, jsou silná a extraktivní s alkoholem ne zřídka dosahujícím k 15%. Rozhodně se nejedená o ročník s dlouhým potenciálem zrání, ale rozhodně velkou předností  je svěžest a dynamika, která umožňuje, že si víno skvěle vychutnáte jako mladé. Tento ročník byl pro vinaře opravdovou zkouškou zručnosti a umění. Jen díky bohatým zkušenostem se podařilo z tohoto ročníku vyrobit vína, která jsou označována jako nadprůměrná, s hodnocením ročníku 4 hvězdičkami.

Ročník 2010

Piemonte ***** (5*)

2010 začal velmi chladnou zimou s množstvím sněhových srážek. Jaro chladné a deštivé s teplotami pod dlouhodobým průměrem. Teplo a sucho nastalo až dnem 24. června a trvalo do poloviny srpna, kdy přišly 2 velmi deštivé a chladné dny. Následovalo lehké ochlazení, s teplotami 14-24°C, které umožnilo révě pozvolna dozrávat. Sběr hroznů pro Barbaresco a Barolo začal dne 30. září a skončil 14. října. Vína tohoto ročníku jsou vyvážená a elegantní. Nejsou tak extraktivní jako předchozí ročník, ale pokud se víno na několik let uloží, odmění se klasickou elegancí, tolik typickou pro tato vína.

Toskánsko  ***** (5*)

Zima byla chladnější, s vyšším množstvím  srážek. Opožděné vegetační období révy, které započalo až ve třetí dubnové dekádě. Jarní deštivé počasí přetrvalo do druhé červnové dekády, teploty byly průměrné až lehce podprůměrné pro dané období. Od konce června nastalo teplé a suché počasí, počátkem září několik lehkých dešťů, denní teploty vysoké, noci chladnější. Tento klimatický průběh měl velmi pozitivní vliv na excelentní dozrávání vinné révy. Mošt měl vysokou cukernatost a vyvážený poměr kyseliny. Vína tohoto ročníku excelentně reprezentují charakteristické rysy odrůdy Sangiovese. 

Ročník 2009

Piemonte ***** (5*)

Řadí se mezi výborné ročníky. Klimaticky rozmanitý, se srážkově vydatnou zimou (místy napadlo téměř 2 m sněhu), průměrným jarem, za zmínku stojí chladnější duben, vegetativní průběh v normě. Léto velmi teplé, díky dostatečné hydrataci v průběhu zimy, měla réva dostatek vláhy. Teplé a suché měsíce září a říjen umožnily excelentní dozrání révy odrůd Nebbiolo, ale i Barbera. Vína jsou odrůdově charakteristická, výrazně extraktivní s vyšším stupněm alkoholu, výhled na dlouhodobou archivaci velmi dobrý.

Toskánsko  **** (4*)

Velký optimismus - Brunello di Montalcino 2009 22. Září byl zahájen sběr hroznů odrůdy Sangiovese Grosso, určené pro výrobu Brunello di Montalcino. Se sběrem se začalo nejdříve v jižní části oblasti, kde hrozny dosáhly požadované zralosti. Jejich kvalita je výborná a tento ročník má opět příznivé předpoklady. Klimaticky lze rok 2009 rozdělit na dvě různé fáze. Jarní byla velmi deštivá a půda tak akumulovala značné množství vody. Zároveň ale vydržela nezvykle dlouho, až do poloviny června. Druhá fáze, letní, byla naopak velmi suchá a teplá. V tomto období mohla réva díky vydatným jarním srážkám čerpat dostatek vláhy. Podíl alkoholu dosahuje vyšších stupňů, výbornou úroveň má extrakt a kyselost. Polyfenoly jsou silné a vyvážené. Prezident Consorzio del Montalcino pan Patrizio Cencioni uzavírá hodnocení ročníku 2009 slovy:“ Registrujeme s velkým uspokojením předpovědi pro letošní ročník, který by měl navázat na předešlé výborné ročníky 2004-2008. Díky tomu budeme schopni udržet naši pozici na trhu a pokračovat v šíření skvělého jména Montalcina jako vrcholu toskánské a italské enologie“.

Ročník 2008

Piemonte **** (4*)

Už od zimy klimaticky vyvážený, s výjimkou deštivého jara, které lehce poznamenalo počáteční vývoj. Léto bylo klidné a s průměrnými teplotami, suchý a teplý podzim umožnil révě dozrání do optimálního poměru mezi kyselinou a cukry. Podařený ročník vhodný pro střednědobou až dlouhodobou archivaci.

Toskánsko  **** (4*)

Poměrně chladné a deštivé jaro se proměnilo v teplé a suché léto. Do začátku září vše nasvědčovalo tomu, že půjde o výjimečný ročník. Polovina se září se však ohlásila deštivým počasím, které částečně ovlivnilo především rané odrůdy. Naštěstí nepršelo dlouho a kvalita odrůd sbíraných až na počátku října nebyla ovlivněna. Můžeme očekávat vydařený ročník, který přál nejen bílým vínům, u nichž bude převládat krásná pikantní kyselinka, ale i mladým červeným a vínům pro středně dobou archivaci, která budou hezky ovocná s příjemnou kyselinkou. Odrůdy Sangiovese, ze které se vyrábí jak Brunello di Montalcino, tak i Chianti bylo sklizeno téměř 90% všech hroznů a předpokládá se mírně nadprůměrný ročník těchto vín.

Ročník 2007

Piemonte **** (4*)

Pro svůj klimatický průběh lze nazvat jako abnormální. Zima spíše teplá, léto naopak chladnější s minimálními meziročními srážkami. Vinobraní velmi brzké s nízkými výnosy (cca. – 15 % oproti předešlým ročníkům). Kvalita sklizených hroznů vysoká, díky absenci srážek byly hrozny naprosto zdravé. Vína mají velmi zajímavý projev, působí mohutně, ročník se řadí mezi dlouholeté.

Toskánsko  ***** (5*)

Opravdu vyjímečný ročník pro Brunello di Montalcino. Zima chladná, jaro deštivé. Červenec teplý a suchý, v srpnu několik srážek, které zavlažily vysychající půdu, Září teplé s velkými teplotními výkyvy. Sklizeň začala 10.září, které bylo chladnější. Hrozny měly silnou slupku s vysokým barevným pigmentem. Cukernatost hroznů byla vysoká, kyselost vyvážená.

V roce 2012 se konalo Benvenuto Brunello, kde se tento ročník prvně prezentoval veřejnosti. James Suckling, významný americký kritik po zakončení této akce řekl: Ochutnal jsem 160 vzorků Brunello di Montalcino 2007  a byl jsem neuvěřitelně dojat bohatstvím chutí  a vůní prezentovaných vín. Brunella jsou úžasně ovocná a dokonale vyzrálá, což odrůda Sangiovese zřídka nabízí, a to zejména v oblasti kopcovitého  Montalcina. Přetrvávající ovocné tóny, které zůstávají silné i přes vyšší tříslovinu a svěží kyselinku. Skvělá vína, excelentní ročník s dlouhým potenciálem zrání, který lze přirovnat k ročníku 1997. "

Ročník 2006

Piemonte ***** (5*)

Tento ročník provázela dlouhá, chladná zima s nízkými srážkami, teplotní periody v průběhu celého roku se pohybovaly pod průměrem i nad průměrem. Tato skutečnost ovlivnila vegetativní proces, některé odrůdy měly předčasný nástup, jiné naopak výrazně zpomalený. Četnější srážky v polovině září odměnily vinaře za jejich péči o révu. Ti, kteří měli dostatek důvěry v podzimní příznivé počasí a se sběrem hroznů počkali, získali skvěle vyzrálé a zdravé hrozny. Vína tohoto ročníku jsou komplexní, mají ideální kyselinku, přiměřený alkohol a charakter srovnatelný s výbornými ročníky.

Toskánsko  ***** (5*)